Tây Hồ River View đang thi công ghép cốp pha sàn tầng 4

Cập nhật tiến độ thi công tại công trường dự án Tây Hồ River View:

Hiện tại Chung cư Tây Hồ River View đang được thi công ghép cốp pha sàn tầng 4